25 Aprilie 2020 – Ultima zi pentru plata impozitului cu bonificație

Până pe data de 25 Aprilie 2020 inclusiv societățile comerciale pot plăti cu bonificație impozitul pe profit și impozitul pe venitul microîntreprinderii pentru primul trimestru al anului 2020.

Care este exact termenul de plată pentru a putea beneficia de bonificație?

Pentru a beneficia de bonificație, trebuie ca plata să fie făcută până la termenul prevăzut de OUG 33/2020, respectiv 25.04.2020, chiar dacă plata se procesează în sistem pe data de 27 aprilie, plata trebuie efectuată până pe 25 aprilie 2020.

De ce nu este termenul 27 Aprilie 2020?

Codul de procedură civilă prevede la art. 181, alin. (2):

”(2) Când ultima zi a unui termen cade într-o zi nelucrătoare, termenul se prelungește până în prima zi lucrătoare care urmează.”

Însă Codul de procedură fiscală menționează, însă, la art. 75 că:

”Termenele de orice fel privind exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor prevăzute de Codul fiscal, de prezentul cod, precum și de alte dispoziții legale aplicabile în materie, dacă legislația fiscală nu dispune altfel, se calculează potrivit dispozițiilor Codului de procedură civilă, republicat.”

Deci, termenul de plată ar fi fost 27 aprilie 2020, dacă legislația fiscală nu ar fi dispus altfel, or, în acest caz, OUG 33/2020 prevede ca termen scadent în mod express ”25 aprilie 2020 inclusiv”.


Iată ce trebuie să știți pentru a putea beneficia de această reducere:

Declarația 100 a fost actualizată

ANAF a dat marți, 21.04.2020, ordinul de modificare a Declarației 100, iar miercuri, 22.04.2020, a publicat formularul actualizat al Declarației 100, care include bonificația vizată de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 33/2020.


Reducerile de care puteți beneficia ajung la 10%

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 33/2020 prevede că acei contribuabili care plătesc impozitul pe profit datorat pentru trimestrul I al anului 2020 până la termenul scadent de 25 aprilie 2020 inclusiv, beneficiază de o bonificație calculată asupra impozitului datorat astfel:

a) 5% pentru contribuabilii mari;

b) 10% pentru ceilalți contribuabili.

De bonificația de mai sus beneficiază și contribuabilii care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, dacă achită impozitul pe profit în termenul scadent cuprins între 25 aprilie-25 iunie 2020.

Contribuabilii prevăzuți de Legea 170/2016 privind impozitul specific unor activități (coduri CAEN 5510 – Hoteluri și alte facilități de cazare similare, 5520 – Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată, 5530 – Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere, 5590 – Alte servicii de cazare, 5610 – Restaurante, 5621 – Activități e alimentație (catering) pentru evenimente, 5629 – Alte servicii de alimentație n.c.a., 5630 – Baruri și alte activități de servire a băuturilor) beneficiază de bonificație pentru impozitul pe profit aferent trimestrului I 2020, determinat pentru alte activități decât cele corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute de legea 170/2016.

Pentru plata impozitului de venitul microintreprinderilor până la data de 25 aprilie 2020 inclusiv, contribuabilii beneficiază de o reducere de 10% calculată asupra impozitului datorat pentru trimestrul I al anului 2020.


Cum se calculează impozitul datorat?

Contribuabilii care beneficiază de bonificația acordată determină impozitul pe profit, respectiv impozitul pe venitul microîntreprinderii de plată pentru trimestrul I al anului 2020 prin scăderea din impozitul datorat a bonificației calculate conform ordonanței de urgență 33/2020.


Cum se declară bonificația?

Pentru plătitorii de impozit pe profit, bonificația calculată conform OUG 33/2020 se înscrie în mod distinct în declarația anuală de impozit pe profit.

Microîntreprinderile care datorează impozit pe venitul microîntreprinderii, vor înscrie în Declarația 100 în caseta corespunzătoare suma calculată pentru bonificație, iar la suma datorată – suma calculată pentru impozitul pe venit (inclusiv bonificația). Formularul va calcula automat suma de plată prin scăderea bonificației din impozitul datorat.

Pot beneficia și cei cu datorii restante?

Ar putea beneficia și cei cu datorii restante în contul unic al bugetului de stat doar dacă își achită în întregime aceste datorii, pentru că, altminteri, fiind achitat în contul unic, impozitul achitat acum va stinge din datoriile restante și, în consecință, în fișa ANAF va apărea ca neachitat impozitul pe trimestrul I 2020 pentru care OUG 33/2020 prevede bonificația.