Pro Software respectă legile în vigoare privind confidențialitatea si protectia datelor cu caracter personal.

Pro Software se angajează să nu transmită datele personale ale utilizatorilor site-ului www.pro-software.ro către terți și să le folosească numai în scopul stabilirii contactului cu clienții săi, precum și în scopul informării acestora asupra aspectelor legate de funcționarea site-ului, ofertele și politica companiei.

 

Protecția datelor cu caracter personal

Prin oferirea datelor dvs. ne dați consimțământul pentru a le introduce în baza noastră de date, cu respectarea strictă a prevederilor legale referitoare la protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora.

Ca utilizator al site-ului www.pro-software.ro, aveti urmatoarele drepturi prevazute de legislatia in vigoare in domeniul protectiei datelor cu caracter personal:

  • dreptul la informare cu privire la prelucrarea datelor dv. personale
  • dreptul de acces la datele dv. personale
  • dreptul la rectificare (actualizare) a datelor dv. personale
  • dreptul la stergerea datelor dv. personale (dreptul “de a fi uitat”)
  • dreptul la restrictionarea prelucrarii datelor dv. personale
  • dreptul la portabilitatea datelor
  • dreptul la opozitie
  • dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata
  • dreptul de a depune o plangere la o autoritate de supraveghere.
  • dreptul

Pentru exercitarea acestor drepturi, ne puteți trimite o cerere scrisă, datată și semnată pe adresa de e-mail office@pro-software.ro sau prin posta la adresa Pro Software SRL, Domnesti nr. 70, jud. Ilfov.