.

Detalii software contabilitate…

Program de Contabilitate:


 • Prin funcția de introducere SMART, operatorii din teritoriu pot introduce pe server, prin rețea, cea mai mare parte a contărilor (vânzări, cumpărări, încasări, plăți). fără a avea cunoștințe de contabilitate, folosind resursele puternice ale acestui modul. Programul “învață” contările specifice aferente acestor operațiuni și permite înregistrarea lor, doar prin selectarea clientului/furnizorului, introducerea sumei,. a numărului și datei documentului. Acest modul îi poate ajuta și pe contabili să introducă rapid contarile. 
 • Acces securizat al operatorilor – pe baza de parola.
 • Posibilitate introducere contări în lei/valută pe centre de cost, cu funcție de conversie automată în lei
 • Preluare automata zilnica a cursului valutar BNR
 • Posibilitate contări automate: puteti defini contările mai frecvente, cu toate informațiile (cont debitor, creditor, explicația, cu/fără sume sau formule predefinite) pentru ca apoi, din modulul de introducere a contărilor să le puteți prelua doar cu un simplu click și să faceți doar adăugările/modificările necesare (data, sumele, explicația). Puteți folosi această funcție, de exemplu, pentru a înregistra cu ușurință contările de salarii, amortizare, leasing.
 • Distribuirea pe luni și înregistrarea automată a veniturilor și cheltuielilor în avans (conturile 471, 472).
 • Înregistrare facilă a achitărilor la facturi: cu un click apar într-o fereastră toate facturile neachitate; selectați pe cea achitată și automat se face contarea, cu înscrierea automată a conturilor, sumei, valutei, explicației,. centrului de cost, numărului și datei documentului de referința
 • Export date introduse și rapoarte în format Excel
 • Rapoarte specifice:
  • Fișa cont
  • Balanțe pe centre de cost sau pe unitate: analitică, sintetică, analitică pe un sintetic
  • Note contabile
  • Jurnal vânzări
  • Jurnal cumpărări
  • Registru jurnal etc.
 • Închidere automată de venituri și cheltuieli (ct. 121)
 • Introducere solduri initiale
 • Închidere automata de luna (preluare solduri pentru luna urmatoare)
 • Generare Declaratia 394
 • Generare Declaratia 390.
 • Preț: de la 500 euro

Variante soft contabilitate:

 • Soft contabilitate societăți comerciale
 • Soft contabilitate ONG (fundații, asociații)
 • Soft contabilitate instituții bugetare – funcții specifice:
  • deschideri/rectificări bugetare
  • evidență alimentări de la buget
  • emitere automată documente pentru bancă ordonanțări la plată
  • evidență înregistrări contabile pe surse de finanțare, capitole, subcapitole, titluri, articole bugetare
  • generare rapoarte Execuție bugetară
  • export și preluare date în .pdf Balanțe Forexe 1102, 1127