.

Detalii Software Amanet…

Funcționalitati Software Amanet


 • Acces securizat al operatorilor și al managerilor/controlorilor – pe bază de parolă
 • Setare parametri de lucru de către manager: procent comision, perioadele permise pe tipuri de contracte si pretul aurului/argintului.
 • Posibilitatea introducerii de către operator a unui preț negociat, nu mai mare decât valoarea de referință stabilită de manager.
 • Sistem inteligent de arhivare a obiectelor aduse in amanet de-a lungul timpului de către clienți. Acest sistem faciliteaza preluarea extrem de simplă a obiectelor din istoric de la clienții care revin, precum și scurtarea timpului de întocmire a contractului prin preluarea automată a datelor de identificare (cu posibilitate de actualizare) și a datelor obiectelor.
 • Sistem anti-fraudă, de protecție informationala: operațiunile sunt înregistrate automat pe data zilei (nu poate fi modificată de către operator), generare raport manager/controlor de teren, pe bază de parolă, privind contractele generate, listate și apoi anulate.
 • Prelungirea contractelor se face printr-un simplu click și introducerea numărului de zile de prelungire. Comisionul se calculează automat, se listează noul contract de prelungire și chitanța pentru comisionul datorat până în acel moment.
 • Lichidarea contractelor se poate face la termen sau anticipata, cu recalcularea comisionului aferent.
 • Se permite o perioadă de grație (contracte “în așteptare”), perioadă în care clientul poate prelungi sau lichida contractul, fără a i se reține obiectul, cu plata unui comision suplimentar pentru perioada de grație și a penalităților.
 • Funcție Închidere zi și Închidere lună, care listează automat toate rapoartele specifice.
 • Transfer obiecte expirate definitiv, cu listare Notă de transfer
 • Transfer numerar (de la punctul de lucru la bancă, de la centru la punct, de la punct la centru), cu listare Notă de transfer.
 • Listare NIR-uri obiecte în custodie / obiecte în așteptare / obiecte expirate definitiv
 • Listare Registru de casă
 • Rapoarte: Lista obiectelor expirate la zi, Borderou vânzări, Informații generale/zi, Jurnal NIR-uri obiecte în custodie/în așteptare/expirate definitiv, Lista obiectelor expirate de la ultimul transfer.
 • Export în Excel Borderou vânzări.
 • Preț: de la 350 euro

Variante soft Amanet:

 • Soft Amanet aur
 • Soft Amanet argint
 • Soft Amanet electronice sau alte obiecte